OG 27 / 2011 modificata!

Mar 07 2013

ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013
Av├ónd ├«n vedere faptul c─â Rom├ónia se confrunt─â ├«n ultima perioad─â cu o serie de evenimente rutiere cu consecin┼úe extrem de grave, ├«n care sunt implicate autevehicule construite ┼či echipate pentru transportul a 9 persoane, inclusiv conduc─âtorul auto, care efectueaz─â transport rutier na┼úional contra cost de persoane, vehicule rutiere a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â este cuprins─â ├«ntre 2,4 tone ┼či 3,5 tone, care efectueaz─â transport rutier na┼čional de marf─â, precum ┼či vehicule care efectueaz─â transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, f─âr─â ca aceste opera┼úiuni de transport s─â fie autorizate,
├«ntruc├ót ├«n urma acestor evenimente a crescut num─ârul constat─ârilor autorit─â┼úilor abilitate ┼či sesiz─ârilor partennerilor sociali ├«n privin┼úa existen┼úei unor practici ilicite ├«n activit─â┼úile de transport rutier de persoane.
┼úin├ónd seama de faptul c─â se constat─â o cre┼čtere alarmant─â a transporturilor cu vehicule rutiere destinate transportului de vehicule avariate sau defecte, vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic, nefiind omologate ┼či agreate ├«n acest sens, iar conduc─âtorii auto ai acestora nu au o preg─âtire specific─â, astfel ├«nc├ót se pune ├«n pericol siguran┼úa rutier─â,
lu├ónd ├«n considerare faptul c─â at├ót ├«n cazul transportului rutier contra cost c├ót ┼či ├«n cazul transportului rutier ├«n cont propriu cu vehicule rutiere de tipul celor men┼úonate mai sus nu exist─â ├«n prezent reglement─âri de natur─â s─â permit─â autorit─â┼úilor competente o monitorizare eficient─â a acestor transporturi ┼či luarea unor m─âsuri preventive sau coercitive, dup─â caz,
┼úin├ónd seama de faptul ca aceste elemente constituie situa┼úii extraordinare a c─âror reglementare nu poate fi am├ónat─â ┼či vizeaz─â direct legalitatea transportului ┼či siguran┼úa rutier─â, fiind necesare m─âsuri care s─â conduc─â la reglementarea imediat─â a condi┼úiilor de autorizare ┼či efectuare a acestor transporturi rutiere na┼úionale,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. I
Ordonan┼úa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:

1. Dup─â articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urm─âtorul cuprins:
„Art. 11^1. – (1) Pentru a efectua transport rutier na┼úional contr─â cost de m─ârfuri cu vehicule rutiere a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprins─â ├«ntre 2,4 tone ┼či 3,5 tone, ├«ntreprinderile trebuie s─â fie autorizate de c─âtre autoritatea competent─â.
(2) Pentru a efectua transport rutier na┼úional contra cost de persoane cu autovehicule av├ónd 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conduc─âtorului auto, destinate prin construc┼úie ┼či echipate pentru transportul de persoane, ├«ntreprinderile trebuie s─â fie autorizate de c─âtre autoritatea competent─â.
(3) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.
(4) Modalitatea de autorizare, precum ┼či condi┼úiile care trebuie ├«ndeplinite pentru autorizarea transporturilor prev─âzute la alin. (1)-(3) se stabilesc de c─âtre autoritatea competent─â prin norme.”

2. Articolul 18 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 18. – Prevederile privind accesul la transportul rutier ├«n cont propriu se aplic─â ├«ntreprinderilor care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier ├«n cont propriu cu vehicule rutiere a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â, inclusiv remorca/semiremorca, dep─â┼če┼čte 2,4 tone, cu autovehicule av├ónd cel pu┼úin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conduc─âtorului auto, destinate prin construc┼úie ┼či echipate pentru transportul de persoane, respectiv ├«ntreprinderilor care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier ├«n cont propriu cu vehicule rutiere care se deplaseaz─â f─âr─â ├«nc─ârc─âtura.”

3. La articolul 19, litera a) se abrog─â.

4. La articolul 19, literele b) ┼či l) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
„b) transportul de m─ârfuri efectuat cu vehicule rutiere a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â, inclusiv remorca/semiremorca, nu dep─â┼če┼čte 2,4 tone;
……………………………………………………………………………….
l) transportul de persoane efectuat cu autovehicule av├ónd mai pu┼úin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conduc─âtorului auto, destinate prin construc┼úie ┼či echipate pentru acest scop;”.

5. La articolul 24, dup─â alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urm─âtorul cuprins:

„(6) Transporturile prev─âzute la art. 11^1 alin. (1)-(3) se efectueaz─â ├«n condi┼úiile stabilite de c─âtre autoritatea competent─â prin nomne.”

6. Articolul 35 ┼či modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 35. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:
a) servicii regulate;
b) servicii regulate speciale;
c) servicii ocazionale.
(2) Transportul rutier na┼úional contra cost de persoane cu autovehicule av├ónd 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conduc─âtorului auto, destinate prin construc┼úie ┼či echipate pentru acest scop, se poate realiza prin:
a) servicii regulate speciale;

b) servicii ocazionale.”

7. La articolul 40, alineatele (1) ┼či (4) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 40. – (1) Transportul rutier na┼úional contra cost de persoane prin servicii regulate se efectueaz─â numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal/case de bilete ┼či cititor de carduri cu posibilitatea de a transmite date on-line.
……………………………………………………………………………..
(4) Modul de utilizare, precum ┼či condi┼úiile pe care trebuie s─â le ├«ndeplneasc─â aparatele de marcat electronice fiscale/casele de bilete ┼či cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotar├órea Guvernului.”

8. La articolul 41, alineatul (3) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
„(3) Modelul biletelor, abonamentelor ┼či legitima┼úiilor speciale se stabile┼čte de Ministerul Transporturilor prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerul Finan┼úelor Publice.”

9. La articolul 41, dup─â alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urm─âtorul cuprins:

„(5) Transportul rutier ├«n trafic jude┼úean/interjude┼úean al elevilor prev─âzu┼úi la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educa┼úiei na┼úionale nr. 1/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se efectueaz─â de c─âtre operatorii de transport rutier.”

10. Articolul 80 se modtfic─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
„Art. 80. – Biletul de c─âl─âtorie/Abonamentul reprezint─â contractul de transport ├«n cazul serviciilor regulate, ├«ncheiat ├«ntre prestator-operator de transport ┼či beneficiar-c─âl─âtor, prin care operatorul de transport rutier se oblig─â s─â efectueze transportul ├«n condi┼úii de siguran┼ú─â ┼či confort, iar beneficiarul se oblig─â s─â achite contravaloarea sa, care include ┼či asigurarea persoanelor ┼či a bagajelor, precum ┼či riscurilor ce pot decurge din efectuarea transportului rutier.”

ART. II
├Än termen de cel mult 60 de zile de la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, Ministerul Transporturilor va actualiza Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či activit─â┼úilor conexe acestora stabilite prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor ┼či infrastructurii nr. 980/2011, publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
ART. III
Ordonan┼úa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificarea ┼či complet─ârile aduse prin prezenta ordonan┼úa de urgen┼ú─â, se va republica ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, d├óndu-se textelor o nou─â numerotare.

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaz─â
–––––
Ministru transporturilor,
Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministru afacerilor interne

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul dezvolt─ârii regionale
┼či administra┼úiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Ministru educaţiei naţionale
Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ┼čtiin┼úific─â ┼či dezvoltare tehnologic─â,
Mihnea Cosmin Costoiu

Bucure┼čti, 27 februarie 2013.
Nr. 11.